Proximitat
Adaptació al client
Immediatesa
Especialistes en diferents sectors
Estadística
20
més de vint anys d'experiència
500
ajudant a millorar a més de cinc-centes empreses
10000
donant servei a més de deu mil treballadors
Serveis

SEGURETAT

Avaluació de riscos laborals.
Planificació de l'activitat preventiva.
Actuació en cas d'emergència.
Realització de formació i simulacres.
Investigació d'accidents.
Assessorament en prevenció i control.
Coordinació d'activitats empresarials.
Formació en riscos específics.

ERGONOMIA

Avaluació metodològica, assessorament i formació en els riscos derivats de:

 • Càrrega física del treball
 • Manipulació de càrregues
 • Realització de moviments repetitius
 • Adopció de postures forçades
 • Pantalles de visualització de dades
 • Condicions d’il·luminació
 • Ambient tèrmic

PSICOSOCIOLOGIA

Avaluació dels riscos psicosocials:

 • PSICO CAT (mètode de la Generalitat)
 • F PSICO (mètode de l’INSHT)
 • Altres: Institut de Navarra

Formació en riscos psicosocials.
Accions correctores i preventives:

 • A través de grups de treball
 • Cercles de prevenció
 • Solucions a mida

HIGIENE

Avaluacions de l'exposició a:

 • Contaminants químics
 • Soroll
 • Agents físics
 • Agents biològics

Assessorament i formació en:

 • Riscos específics del lloc de treball
 • Manipulació de productes químics
 • Riscos derivats de l'exposició al soroll

MEDICINA EN EL TREBALL

Protocols mèdics específics en funció del lloc de treball i segons l’avaluació de riscos.
Estudis i proves específiques per al control de l’estat de salut dels treballadors.
Idoneïtat dels treballadors al seu del lloc de treball.
Assessorament personalitzat sobre la Vigilància de la Salut.

MEDI AMBIENT

Implantació de Sistemes EMAS i ISO 14001.
Estudis Específics.
Tràmits i Legalitzacions d'Activitats.
Assessorament Legal.
Formació.
+info a:www.etegpro.com

QUALITAT

Implantació de Sistemes sèrie ISO 9000.
Anàlisi de Processos.
Realització d'Auditories Internes.
Formació.
+info a:www.etegpro.com

TESTIMONI
Clients
 • client-1
 • client-2
 • client-3
 • client-4
 • client-5
 • client-22
 • client-6
 • client-34
 • client-25
 • client-8
 • client-9
 • client-10
 • client-11
 • client-12
 • client-13
 • client-14
 • client-15
 • client-17
 • client-18
 • client-19
 • client-21
 • client-23
 • client-26
 • client-27
 • client-28
 • client-29
 • client-30
 • client-31
 • client-32
 • client-33